1

(8 replies, posted in Archive)

?????????

2

(8 replies, posted in Archive)

Hej!

Finns det något hack för att ändra om layouten på användarnas profil för att få den att se lite med communityaktig ut, där man kan skriva en egen presentation ex.?

3

(2 replies, posted in PunBB 1.2 troubleshooting)

I've found a code that fixed that for me. And it was the users of the forum that wanted it.

Hi!

I'm wondering if there is any way to reorder the messages in punBB forum. Like
all new messages come at the top instead of the bottom in a topic.

5

(0 replies, posted in Archive)

Hej!

Jag skulle vilja lägga till:

Välkommen till forumet För- Efternamn!

Hur lägger man till detta? och var?
Finns det någon plugin för detta?

Sedan kan man byta ut användarnamnet i 'ansvändarlistan' mot sitt riktiga namn?

Samt ngn bra chatt?

6

(69 replies, posted in News)

Hmm.. I've got a little problem.
In the admin, it still shows version 1.2.9. I've even updated it
manually in the config table in the database but it doesn't help.

Can antbody tell me what to do?

7

(0 replies, posted in Archive)

Hej!

Finns det någon bra chatt-plugin för PunBB? Jag installerade en men
den tömde aldrig det som skrivits. Så när man ex skrev in en rad
så låg den kvar där till flera dagar.

Någon?

Man skall ju inte behöva logga in en gång extra för att använda chatten.

8

(1 replies, posted in Archive)

Hej!

Jag har en design som jag vill använda för mitt forum. Alltså integrera forumet i den
designen. Jag har nu lagt in koden nedan i en php fil som är styrd efter designen.
Men det funkar inte!  Sökvägen är rätt till PUN_ROOT det vet jag.

<?php
define('PUN_ROOT', './punbb/');
require PUN_ROOT.'include/common.php';
?>

Vad mer skall man lägga in för att det skall funka? Finns inte så bra info om
detta tycker jag. Tacksam om jag kan få någon bra info om hur man gör.

9

(1 replies, posted in Archive)

Hej!

Har två frågor som rör användarna.

1. I användarlistan vill jag att deras riktiga namn skall visas istället för deras användarnamn. Då det kommer att vara ett stängt forum för en klass.

2. I profilen så kan man lägga till en egen titel, detta vill jag att man inte skall kunna göra. Hur tar man bort denna?

10

(3 replies, posted in Archive)

Så här ser min kod ut idag för just navigationen:

//
// Generate the "navigator" that appears at the top of every page
//
function generate_navlinks()
{
    global $pun_config, $lang_common, $pun_user;

    // Index and Userlist should always be displayed
    $links[] = '<li id="navindex"><a href="index.php">'.$lang_common['Index'].'</a>';

    if ($pun_config['o_rules'] == '1')
        $links[] = '<li id="navrules"><a href="misc.php?action=rules">'.$lang_common['Rules'].'</a>';
        $links[] = '<li id="navuserlist"><a href="calendar.php">'.$lang_common['Calendar'].'</a>';

    if ($pun_user['is_guest'])
    {
        if ($pun_user['g_search'] == '1')
            $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';
           
        $links[] = '<li id="navregister"><a href="register.php">'.$lang_common['Register'].'</a>';
        $links[] = '<li id="navlogin"><a href="login.php">'.$lang_common['Login'].'</a>';

        $info = $lang_common['Not logged in'];
    }
    else
    {
    if ($pun_user['g_id'] > PUN_MOD)
        {
            if ($pun_user['g_search'] == '1')
                $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';
                $links[] = '<li id="navuserlist"><a href="userlist.php">'.$lang_common['User list'].'</a>';

            $links[] = '<li id="navprofile"><a href="profile.php?id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Profile'].'</a>';
            require(PUN_ROOT.'include/pms/functions_navlinks.php');
            $links[] = '<li id="navlogout"><a href="login.php?action=out&id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Logout'].'</a>';
        }
        else
        {
            $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';
            $links[] = '<li id="navprofile"><a href="profile.php?id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Profile'].'</a>';
            $links[] = '<li id="navadmin"><a href="admin_index.php">'.$lang_common['Admin'].'</a>';
            require(PUN_ROOT.'include/pms/functions_navlinks.php');
            $links[] = '<li id="navlogout"><a href="login.php?action=out&id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Logout'].'</a>';
        }
    }

    // Are there any additional navlinks we should insert into the array before imploding it?
    if ($pun_config['o_additional_navlinks'] != '')
    {
        if (preg_match_all('#([0-9]+)\s*=\s*(.*?)\n#s', $pun_config['o_additional_navlinks']."\n", $extra_links))
        {
            // Insert any additional links into the $links array (at the correct index)
            for ($i = 0; $i < count($extra_links[1]); ++$i)
                array_splice($links, $extra_links[1][$i], 0, array('<li id="navextra'.($i + 1).'">'.$extra_links[2][$i]));
        }
    }

    return '<ul>'."\n\t\t\t\t".implode($lang_common['Link separator'].'</li>'."\n\t\t\t\t", $links).'</li>'."\n\t\t\t".'</ul>';
}

11

(3 replies, posted in Archive)

Hej!

Tack för att det finns en svensk version här. Enklare o förklara
vad jag inte fattar då. smile

Jo, det är så att jag vill ha olika länkar i headern beroende på vad man är
för typ av användare. Enligt nedan förfarande:

Medlem men inte gäst > Alla länkar skall visas utom (admin)

Gäst men inte medlem > Bara Index, Register, Login

Har hittat detta i include/common.php men fattar inte hur jag skall få det att
funka rätt. Just nu visas även kalendern i gästläge o det vill jag inte.
Har modden, subforum, pms, kalender installerade.

Tacksam för hälp!