Smartys wrote:

I accidentally had referrer logging disabled when I went to admin_options.php to tweak a few things.
When I submitted the form, I got this
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in [place]/admin_options.php on line 41

I had problem with HTTP_REFERER in [place]/admin_options.php on line 41 in IE too, but I worked fine in Firefox.
Hm I thought this was really strange, but I figured out that Zonalarm Pro messed up IE.

Hi. I think this mod was great. I do saw that there was a javascript error when trying to login, but I fixed it with this javascript in a .js file

function no_error()
{ return true; }
window.onerror=no_error;

Hej,

Jag har webbhotell på B-one och har problem med 503 Service Temporarily Unavailable. Fler som stött på detta problem? Jag vet i tusan vad jag ska ta mig till (har haft problem i snart 1 år).

Dessutom så är phpmyadmin helt oanvändbar. Laddningstiden på sidorna i phpmyadmin är ALLTID över 20 sek. De har PHP,  4.2.2,  phpMyAdmin 2.3.2 och MySQL 3.23.58.

Sist men inte minst så är det problem att lagra binärdata (blob) i databasen. Tex. bilder och dyl.

B-one påstår att uppgraderingar av PHP och MySQL ska lösa problemet, är det värt att vänta? Jag tror själv det är en bluff för så vitt jag vet finns inga uppgraderingar som har med prestanda att göra. Apache slukar väl ganska mycket minne, och man kan ju inte som kund se processorbelastning och minnesanvändning.

Är det nån som är expert här som ev kan hjälpa mig (ev förklara vad det kan tänkas vara), och komma med tips. Jag känner mig lite novis i ärendet.

29

(4 replies, posted in PunBB 1.2 troubleshooting)

Frank H wrote:

in parser.php you can search for [img  you'll then find 6 occations where this is ... just add the stuff you want where it gets rewritten to <img> tags...

this will though affect all images posted on the forum, and may result in unwanted displaying of the images on posts where it's much better to split the text ... not clear enough in my head atm to figure out how to modify the replacing to have a special img tag to do those things ...


Thanks!  I found it under // Parse message text and edited it to this. Works really fine.

if ($cur_user['show_img'] != '0') $message = preg_replace('#\[img\]((ht|f)tp://)([^\r\n\t<"]*?)\[/img\]#si', '<img src="$1$3" border="0" align="left" hspace="5"alt="">', $message);

30

(4 replies, posted in PunBB 1.2 troubleshooting)

If look at  for example, http://gamla.bomben.se/reviews-show.pl?id=801 , the image and text fits nice together with the page. Now I only can get the text up or down the image.

31

(4 replies, posted in PunBB 1.2 troubleshooting)

Hi,

I would like to add images with hspace and vspace to fit more with the text when writing something. Any ideas of how to solve this in the forum?

32

(3 replies, posted in Archive)

Välj inte b-one. Har det och kör php/mysql på det. Fick ca 500 träffar "Service Temporarily Unavailable" senaste månaden, och samma varje månad. De har INTE givit mig ett enda svar på vad det beror på  under ca 1,5 år. Nån annan som kankse vet här? Tror inte b-one har fri trafik heller....