1 (edited by gribber 2002-12-10 12:16)

Topic: smileys

jag antar att den här rader:

$message = preg_replace( "#(\B):D|=D(\B)#", "\\1<img src=\"img/smilies/big_smile.gif\" alt=\"\">\\2", $message );

ska göra så att man kan använda både :D och =D för att få smileys?
de funkar iaf inte för mig :)

edit: bara :D som funkar och inte =D

edit2: de e någ mysko ja har, återkommer när ja fått ordning på de, vet inte vars felet ligger, en del smilys funkar, andra inte, hmmf

Re: smileys

äh, vafan, nu ger ja upp!

fultest så funkade de, fråga mej inte varför, ja e kass på regexp smile

  $message = preg_replace( "#(\B):\)|=\)(\B)#", "\\1<img src=\"img/smilies/smile.gif\" alt=\"\">\\2", $message );
  $message = preg_replace( "#(\B);\)(\B)#", "\\1<img src=\"img/smilies/wink.gif\" alt=\"\">\\2", $message );
  $message = preg_replace( "#(\B):D|=D|=D(\B)#", "\\1<img src=\"img/smilies/big_smile.gif\" alt=\"\">\\2", $message );
  $message = preg_replace( "#(\B):\(|=\((\B)#", "\\1<img src=\"img/smilies/sad.gif\" alt=\"\">\\2", $message );
  $message = preg_replace( "#(\B):x|:x(\B)#", "\\1<img src=\"img/smilies/mad.gif\" alt=\"\">\\2", $message );
  $message = preg_replace( "#(\B)=P|:P|:P(\B)#", "\\1<img src=\"img/smilies/tongue.gif\" alt=\"\">\\2", $message );

smilysarna e utbytta mot julsmilegrejjerna på swec och ja e för lat för att göra om te png, därför de e gif smile

Re: smileys

Tja, det är möjligt att smilies-koden är lite skum i beta2. Den är iaf uppdaterat i beta3. De smilies som nu finns att tillgå är:

:) =) :( =( :D =D ;) :x :roll:

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

Re: smileys

Och det blir såhär:

smile smile sad sad big_smile big_smile wink :x :roll:

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

Re: smileys

ja nåt e mysko, men du funkar ju iaf nu så ja klarar mig så länge.