1 (edited by max_w 2003-07-07 23:31)

Topic: En fråga

Jag mekade lite som vanligt. Tyckte att jag behövde borsta av mina php skillz. Iaf så har jag en fråga (som jag hoppas nån kan).

Man använder ju sig av $_FILES (eller $_POST) när man hanterar form-uploaded filer. $_FILES (resp. $_POST) blir även dimensionela arrayer som bland annat innehållet 'type' ($_FILES['uploaded_fil']['type']) så min fråga är.

Vilka typer kan en fil representeras av i 'type'? Är det Mime typerna?

4B 65 6E 6E 65 6C 20 65 20 65 6E 20 67 61 6E 67 73 74 65 72

Re: En fråga

Ja. Det finns dock en del skillnader från browser till browser. Titta på källkoden till profile.php, så kan du se hur jag har löst det vad gäller upload av gif, jpeg och png. Som du ser kan samma typ av fil ibland ha två olika "type". Jag tror bestämt att det bara är Opera som krånglar iofs.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."