1

Topic: Poll på svenska

Finns det någon sådan?
Och isåfall, var?

Tack på förhand.

2 (edited by FredrikK 2006-06-07 13:02)

Re: Poll på svenska

Jag använder Easy Poll 1.1.3 och översatte texten för hand i filen lang/Swedish/polls.php

Jag gjorde följande översättning:

<?php
/***********************************************************************

 Caleb Champlin (med_mediator@hotmail.com)

************************************************************************/

// Language definitions used in viewforum.php
$lang_polls = array(
'Poll'  =>  'Omröstning',
'New poll'  =>  'Skapa votering',
'New poll legend multiselect'  =>  'Fastställ info (Notera att du valt fleralternativsvotering som innebär möjligheten att rösta på mer än ett alternativ)',
'New poll legend'  =>  'Fastställ info',
'Regular'  =>  'Vanlig votering',
'Question'  =>  'Fråga',
'Option'  =>  'Alternativ',
'Optional'  =>  '(valbart)',
'Yes'  =>  'Ja (sant/instämmer/etc)',
'Null vote'  =>  'Rösta blankt',
'Poll preview'  =>  'Förhandsgranska votering',
'No'  =>  'Nej (falskt/instämmer inte/etc)',
'Create new poll' => 'Skapa ny votering',
'Poll select'  =>  'Välj typ av votering',
'Already voted'  =>  'Du har redan röstat.',
'Vote success'  =>  'Din röst är tillgodoräknad',
'Empty option'      =>  'Votering har ett ofullständigt alternativ.',
'No options'      =>  'Votering måste innehålla visst alternativ.',
'Low options'      =>  'Votering måste innehålla mer än två alternativ.',
'No question'      =>  'Votering måste innehålla en fråga.',
'Too long question'    =>  'Frågan får inte vara längre än 70 tecken.',
'No yes'      =>  'Denna votering måste innehålla ett JA-alternativ.',
'Too long yes'    =>  'JA-alterantivet kan inte vara längre än 35 tecken.',
'No no'      =>  'Denna votering måste innehålla ett NEJ-alternativ.',
'Too long no'    =>  'NEJ-alterantivet kan inte vara längre än 35 tecken.',
'No message'      =>  'Du måste skriva ett meddelande.',
'Too long message'    =>  'Meddelandet kan inte vara längre 65535 tecken (64 KB).'
);

Håll till godo! smile

Edit: Tillägg.

hej!

3

Re: Poll på svenska

Tackar och bockar...där sparade jag en massa tråkig tid wink

Re: Poll på svenska

gleb wrote:

Tackar och bockar...där sparade jag en massa tråkig tid wink

Bara till att instämma smile

5

Re: Poll på svenska

jag plockade den svenska texten me. Tackar FredrikK good job. smile