1

(109 replies, posted in General discussion)

any news?

Tycker du inte jag har modifierat utseendet tillräckligt wink Det kommer faktiskt en ordentlig remake. Men jag tänkte vänta tills nästa version eftersom ni skulle bygga om en del av hur  css:n presenterar om jag inte minns fel.

Angående förmånga forum så är det svårt på en sida med recept. För att hitta relevanta träffar när man söker så vill jag gärna ha maträtterna uppdelade i de kategorierna. Jag hade faktiskt det i åtanke att inte ha för många kategoriern när jag planerade vilka forum som jag skulle finnas även om inte dessa märks wink
Skall se om jag inte kan slå ihop några få kategorier. Det har redan efterfrågats mer kategorier av användarna men jag har hejdat dem smile

Jag tar gärna emot tips på hur man skall göra för att på bästa sätt få ett nystartat forum att växa.

Har haft igång forumet på www.receptforum.se i ca 2,5 vecka. Hade mest besökare i början när jag hade länkar till sajten ifrån flashback och dvdforum. De sista dagarna har det var lite mindre aktivitet. Hur skall man göra på bästa sätt för att ragga nya medlemmar? Skall jag helt enkelt bara vänta eller finns det några bra knep?

Jag har fixat mig ett nyhetsbrev för att hålla kontinuerlig kontakt med mina medlemmar så att de inte glömmer av forumet.
Har även en liten tävling nu innan jul för att locka mer att skriva.

Väntar starkt på 1.3 så man kan kan få mod_rewrite på samtliga länkar så vi indexeras bättre i sökmotorerna.

Tar tacksamt emot alla former av tips.

Bad HTTP_REFERER. You were referred to this page from an unauthorized source. If the problem persists please make sure that 'Base URL' is correctly set in Admin/Options and that you are visiting the forum by navigating to that URL. More information regarding the referrer check can be found in the PunBB documentation.

I also got these errors sometimes.  I had to change back to normal links sad