Hi

Here's my Norwegian translation wink

<?php

// Språkdefinisjoner brukt i chatbox.php
$lang_chatbox = array(

'Page_title'      =>  'ChatBox',
'Chatbox'      =>  'ChatBox',
'Posts'        =>  ' ChatBox innlegg',
'Sending'      =>  'Sender...',

'No Read Permission'    =>  'Du har ingen tilgang til å lese i ChatBox.',
'No Post Permission'    =>  'Du har ingen tilgang til å skrive i ChatBox.',
'No Message'      =>  'Ingen meldinger i ChatBox.',

'Message'      =>  'Melding',
'Btn Send'      =>  'Send',
'Autoscroll'      =>  'Auto Scroll',

'Error Title'      =>  'Feil',
'Error No message'    =>  'Du må skrive en melding',
'Error Too long message'  =>  'Din melding er for lang',

);