Topic: 2 forum och samma login?

Är det möjligt att ha 2 olika forum men ha samma login till båda? En medlem kan alltså skriva på båda forumen. Är det möjligt att dela en "kategori" mellan 2 eller flera forum?