1 (edited by TwaN 2002-08-12 19:23)

Topic: Några Requests =)

Kan inte varje moderator/administrator få välja ifall dom ska få trådanmälningar i mailen lr visad i alerts eller någon annan satns. Jag hade tyckt det va en bra funktion att lägga till.

En annan sak som jag tycker borde finnas är en superadmin. Och det blir den som installerat forumet (första medlemen då). Och denne kan inte bli raderad eller ändrad av någon annan.

/Thomas

Workstation:Debian GNU/Linux & Windows XP, PIII 1Ghz, 384MB RAM, 120GB (WD), AOpen GeForce4 Ti4200 128MB, SB Live! 5.1,
Server: Debian GNU/Linux, PII 300Mhz, 192MBRAM, 7.5+43GB

Re: Några Requests =)

TwaN wrote:

Kan inte varje moderator/administrator få välja ifall dom ska få trådanmälningar i mailen lr visad i alerts eller någon annan satns. Jag hade tyckt det va en bra funktion att lägga till.

Tja. Det skulle väl inte vara omöjligt, men det skulle involvera en hel del omkodning. Som det är nu finns det ju en admin mailinglist. Alla på denna lista får trådrapporter.

Alerts är dessutom inte individuella utan de ses av alla medlemmar och om en medlem markerar en alert som "processed", så är den det för alla. Om moderatorer/admins ska få individuella alerts vid t.ex. trådrapporter måste jag få koda om hela alerts-systemet.

TwaN wrote:

En annan sak som jag tycker borde finnas är en superadmin. Och det blir den som installerat forumet (första medlemen då). Och denne kan inte bli raderad eller ändrad av någon annan.

Ja, det är ju inte så svårt att bara kolla om användaren som ska raderas eller "ändras" har id 1, men jag undrar mest varför. Kan man inte ens lita på sina egna admins har man större problem.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

3

Re: Några Requests =)

Kennel wrote:

Ja, det är ju inte så svårt att bara kolla om användaren som ska raderas eller "ändras" har id 1, men jag undrar mest varför. Kan man inte ens lita på sina egna admins har man större problem.

Det är inte administratörerna jag har problem med. Men jag har läst att du själv ibland är rädd för att göra misstag som admin.
Det har redan hänt mig en gång, att jag råkat banna mitt ip när jag va i fullfart med att testa på alla funktionerna smile

Workstation:Debian GNU/Linux & Windows XP, PIII 1Ghz, 384MB RAM, 120GB (WD), AOpen GeForce4 Ti4200 128MB, SB Live! 5.1,
Server: Debian GNU/Linux, PII 300Mhz, 192MBRAM, 7.5+43GB

Re: Några Requests =)

TwaN wrote:

Det är inte administratörerna jag har problem med. Men jag har läst att du själv ibland är rädd för att göra misstag som admin.

Nah, jag är inte rädd för att göra misstag som admin. En gång i tiden var det ganska enkelt att radera sig själv som admin, men det är fixat nu (man måste konfirmera det).

TwaN wrote:

Det har redan hänt mig en gång, att jag råkat banna mitt ip när jag va i fullfart med att testa på alla funktionerna =)

Jo, men det blir lite svårt att komma runt. Om man vill banna ett visst IP ska man väl få göra det? Att göra en koll när man bannar ett IP om addressen i fråga är en av de adresser man själv använt känns lite dumt.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."