Topic: Inläggsräknare återställda

Jag har återställt inläggsräknarna för alla användare så att de visar det antal inlägg som faktiskt finns i databasen. Detta gäller alltså bara detta forum. Jag har inte ändrat någon kod.

Jag gjorde det eftersom antalet inlägg för en del medlemmar var ganska missvisande. Jag har nämligen gjort en total rensning vid ett tillfälle och en del användare hade gjort några inlägg innan dess.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."