1

Topic: Customiserade titlar

Jag skulle vilja ha möjlighet att sätta customiserade titlar.

T ex "Officiell Snuttis" på min flickvän och "Officiell KOJV" på mig själv.

Ett alternativ till en sådan funktion, är möjligheten att låta "Anmärkningar" visas för alla deltagare i forumet.

2

Re: Customiserade titlar

I versioner från och med RC1 finns denna funktionen.

Workstation:Debian GNU/Linux & Windows XP, PIII 1Ghz, 384MB RAM, 120GB (WD), AOpen GeForce4 Ti4200 128MB, SB Live! 5.1,
Server: Debian GNU/Linux, PII 300Mhz, 192MBRAM, 7.5+43GB

3

Re: Customiserade titlar

Och den är släppt nu eller?
Var laddar jag hem den?

Re: Customiserade titlar

Titta i Announcement-forumet. Där hittar du RC1 och likaså RC2. Bemärk att om du skall uppgradera så får du göra det i steg. Om du t.ex. kör Beta 3 så får du först uppgradera till RC1 och därefter till RC2.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."