Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

fi:avustaminen 2009/01/20 10:40 fi:avustaminen 2020/02/06 11:04 current
Line 6: Line 6:
  * Englanninkielinen wiki   * Englanninkielinen wiki
    * Määritellä tämä: [[punbb13:Extension development]].     * Määritellä tämä: [[punbb13:Extension development]].
-    * Siirtää tiedot [[http://punbb.informer.com/|PunBB -sivustolta]] kyseisille wikisivuille.+    * Siirtää tiedot [[https://punbb.informer.com/|PunBB -sivustolta]] kyseisille wikisivuille.
    * [[punbb13:extensions|PunBB 1.3 -lisäosalistan]] täyttäminen.     * [[punbb13:extensions|PunBB 1.3 -lisäosalistan]] täyttäminen.
    * Taulukon tekeminen [[:Comparison to other discussion boards|PunBB:n eroavaisuudet toisiin keskustelualueisiin]].     * Taulukon tekeminen [[:Comparison to other discussion boards|PunBB:n eroavaisuudet toisiin keskustelualueisiin]].
Line 16: Line 16:
===== Käyttäjien pyynnöt ===== ===== Käyttäjien pyynnöt =====
Tiedätkö jotakin, jota meidän pitäisi tehdä ensimmäiseksi ja jota emme saa unohtaa? Hienoa! Tiedätkö jotakin, jota meidän pitäisi tehdä ensimmäiseksi ja jota emme saa unohtaa? Hienoa!
-  * Lsää erittäin kiirellinen ja/tai tärkeä tehtävä, joka pitäisi lisätä listaan.+  * Lisää erittäin kiirellinen ja/tai tärkeä tehtävä, joka pitäisi lisätä listaan.
Ilmoita virheistä [[punbb13:bugs|PunBB 1.3 -virheet]] -sivulla (englanninkielinen versio siitä syystä, että sisältö päivittyy aina). Pyydä ominaisuuksia [[fi:ominaisuuspyynnöt|PunBB -ominaisuuspyynnöt]] -sivulla. Pyydä lisäosia [[fi:punbb13:lisäosapyynnöt|PunBB 1.3 -lisäosapyynnöt]] -sivulla. Kiitos. Ilmoita virheistä [[punbb13:bugs|PunBB 1.3 -virheet]] -sivulla (englanninkielinen versio siitä syystä, että sisältö päivittyy aina). Pyydä ominaisuuksia [[fi:ominaisuuspyynnöt|PunBB -ominaisuuspyynnöt]] -sivulla. Pyydä lisäosia [[fi:punbb13:lisäosapyynnöt|PunBB 1.3 -lisäosapyynnöt]] -sivulla. Kiitos.
Line 22: Line 22:
  * Dokumentaatio: auta meitä kehittämään [[fi:start|PunBB -wikiä]]   * Dokumentaatio: auta meitä kehittämään [[fi:start|PunBB -wikiä]]
    * Luo puuttuvia sivuja: seuraa punaisia linkkejä %%:-)%%     * Luo puuttuvia sivuja: seuraa punaisia linkkejä %%:-)%%
-    * Korjaa virheitä: tarkkaile [[http://punbb.informer.com/wiki/doku.php?do=recent|viimeisimmät muutokset]] -sivua+    * Korjaa virheitä: tarkkaile [[https://punbb.informer.com/wiki/doku.php?do=recent|viimeisimmät muutokset]] -sivua
    * Lisää lisää tietoja: linkkejä, esimerkkejä, vihjeitä jne.     * Lisää lisää tietoja: linkkejä, esimerkkejä, vihjeitä jne.
  * Käyttäjätuki   * Käyttäjätuki
-    * Vieraile [[http://punbb.informer.com/forums/|keskustelualueilla]] antaaksesi tukea englanniksi+    * Vieraile [[https://punbb.informer.com/forums/|keskustelualueilla]] antaaksesi tukea englanniksi
    * Vieraile yhdellä [[fi:kansainvälinen tuki|paikallisella yhteisöllä]] antaaksesi tukea äidinkielelläsi     * Vieraile yhdellä [[fi:kansainvälinen tuki|paikallisella yhteisöllä]] antaaksesi tukea äidinkielelläsi
  * PunBB -ytimen koodiarvostelu: etsi virheitä, haavoittuvuuksia ja tapoja, kuinka tehdä PunBB -koodista yksinkertaisempaa ja nopeampaa   * PunBB -ytimen koodiarvostelu: etsi virheitä, haavoittuvuuksia ja tapoja, kuinka tehdä PunBB -koodista yksinkertaisempaa ja nopeampaa

Personal Tools