Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

fi:ominaisuuspyynnoet 2008/11/14 08:35 fi:ominaisuuspyynnoet 2020/02/06 11:04 current
Line 12: Line 12:
  * Väärin täytettyjen kenttien väritys lomakkeissa.   * Väärin täytettyjen kenttien väritys lomakkeissa.
    * Esim. Täytän rekisteröitymislomakkeen ja syötän salasanan vahvistuksen väärin. Sitten saan virheilmoituksen ''Salasanan vahvistus on väärä'' ja minun täytyy etsiä kohta, joka minun täytyy korjata. Parempi tapa on värittää väärin täytetyt kentät ja/tai jopa kirjoittaa virheviesti lähistölle (ei lomakkeen yläosaan).     * Esim. Täytän rekisteröitymislomakkeen ja syötän salasanan vahvistuksen väärin. Sitten saan virheilmoituksen ''Salasanan vahvistus on väärä'' ja minun täytyy etsiä kohta, joka minun täytyy korjata. Parempi tapa on värittää väärin täytetyt kentät ja/tai jopa kirjoittaa virheviesti lähistölle (ei lomakkeen yläosaan).
-  * Refine search+  * Haun puhdistaminen
-    * When I've submitted the search, I have no way to refine it: specify or alter any of the criteria+    * Kun olen lähettänyt haun, minulla ei ole mahdollisuutta puhdistaa (suodattaa) sitä tarkemmin: määrittää tai muuttaa mitään hakusanasta
-    * In the search results page, there must be a link to refine search. The search form should be filled with the recently sent values+    * Haun tulokset sivulla pitäisi olla linkki haun puhdistamiseen. Hakulomake pitäisi olla täytettynä äsken lähetetyillä tiedoilla
-  * User account removal: allow user to remove his own account from the forum. ([[http://punbb.informer.com/forums/topic/19808/how-to-remove-my-acocunt/|discussion]])+  * Käyttäjätilien poisto: salli käyttäjän poistaa oma tilinsä. ([[https://punbb.informer.com/forums/topic/19808/how-to-remove-my-acocunt/|keskustelu]] (vain englanniksi))

Personal Tools