Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

pl:start 2013/11/03 15:17 pl:start 2020/02/06 11:04 current
Line 4: Line 4:
===== Ogólne ===== ===== Ogólne =====
-  * [[Pliki do pobrania]] +  * [[downloads|Pliki do pobrania]] 
-  * [[Kto używa PunBB]] +  * [[who_uses_punbb|Kto korzysta z PunBB]] 
-  * [[Porównanie z innymi oprogramowaniami forów]]+  * [[comparison_to_other_discussion_boards|Porównanie z innymi oprogramowaniami forów]]
  * [[:dic:|Słowniczek]]   * [[:dic:|Słowniczek]]
-  * [[Prawa autorskie]]+  * [[copyright|Prawa autorskie]]
===== Wsparcie ===== ===== Wsparcie =====

Personal Tools