Topic: Tillfällig buggfix för: Gäster kan inte posta

Byt ut rad 209 i post.php med

mysql_query( 'INSERT INTO '.$dbprefix."posts VALUES( NULL, '".addslashes( $username )."', 0, '".getRemoteAddress()."', '$email', $subject, '".addslashes( $message )."', '$nosmilies', '$nosignature', $now, NULL, NULL, $now, 0, '".addslashes( $username )."', NULL, 0, 0, 'no', 'no', $mid, $fid, 0 )" ) or error( mysql_errno(), __FILE__, __LINE__, mysql_error() );

Byt ut rad 249 i samma fil med

mysql_query( 'INSERT INTO '.$dbprefix."posts VALUES( NULL, '".addslashes( $username )."', 0, '".getRemoteAddress()."', '$email', $subject, '".addslashes( $message )."', '$nosmilies', '$nosignature', $now, NULL, NULL, $now, 0, '".addslashes( $username )."', NULL, 0, 0, 'no', 'no', 0, $fid, 0 )" ) or error( mysql_errno(), __FILE__, __LINE__, mysql_error() );

Det är lite andra småbuggar i post.php, men de är inte så allvarliga. De kommer vara fixade i beta 2.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."