Topic: ipcheck

hittade en lite bugg i functionen som kollar ip:et

$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED'] kan ju innehålla flera ipadresser vilket du har löst med att kolla så att strängen inte är längre än 15 tecken (aaa.bbb.ccc.ddd) men om den innehåller detta 2 adresser med bara ett nummer i varje segment, tex: a.b.c.d;e.f.g.h
tar ja inte helt fel va de så de va uppbygt, alltså ; mellan varje ip vilket då skulle göra dessa adress godkänd, kanske inte så troligt att de skulle komma med så låga nummer men möjligheten finns ju wink

Re: ipcheck

Hehe. Jo, sannolikheten att man skulle bli forwardad över två proxies som har en IP-adress på formen a.b.c.d känns inte allt för hög :-)

Jag vet faktiskt inte hur adresser separeras i denna sträng, men om det är ett semikolon kan man ju helt sonika ta den första alternativt sista adressen i strängern. Jag får kolla upp det.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

Re: ipcheck

Jag har fixat det nu så gott det går. Om HTTP_X_FORWARDED_FOR innehåller mer än en adress tar forumet helt sonika den första som enligt RFC'n ska vara CLIENT_IP.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

Re: ipcheck

nu e ja nöjd wink