Topic: Problem rapport 38

Problem number: 37
Created by: CodeDuck
Signed by customer: N
Created (date): 2003-03-07
Origin: Other
Defect type: 13
Problem object: profile.php  Version: 1.0b3 

Problem description:
När man byttar email adress skickas det ut et mail, klickar man länkan utan att vara inloggad får man ett felmeddelande.

Re: Problem rapport 38

Hahaha!

*klicka på update report*

Edit: Jag gör såhär att jag lägger till lite text i e-postmeddelandet som skickas ut där jag förklarar att man måste vara inloggad för att kunna ändra sin e-postadress med länken som skickas med. Felmeddelandet man får nu om man inte är inloggad är ett "standardiserat" meddelande för när man inte har rättigheter att utföra ett visst moment. Gör jag ett specialfall av detta blir jag tvungen att göra det på många andra ställen också :-)

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

Re: Problem rapport 38

Haha, snyggt Codeduck :-)

My software never has bugs. It just develops random features.