1

Topic: Banna sig själv.

Vad händer om man bannar sig själv, som enda admin?

2 (edited by max_w 2003-07-29 22:41)

Re: Banna sig själv.

Ändra i databasen manuellt.
Ta bort dig själv från 'bans' tabellen

4B 65 6E 6E 65 6C 20 65 20 65 6E 20 67 61 6E 67 73 74 65 72