Topic: Nybörjare på punBB

Hej!

Tack för att det finns en svensk version här. Enklare o förklara
vad jag inte fattar då. smile

Jo, det är så att jag vill ha olika länkar i headern beroende på vad man är
för typ av användare. Enligt nedan förfarande:

Medlem men inte gäst > Alla länkar skall visas utom (admin)

Gäst men inte medlem > Bara Index, Register, Login

Har hittat detta i include/common.php men fattar inte hur jag skall få det att
funka rätt. Just nu visas även kalendern i gästläge o det vill jag inte.
Har modden, subforum, pms, kalender installerade.

Tacksam för hälp!

Re: Nybörjare på punBB

Den funktion du i så fall skall redigera är generate_navlinks i include/functions.php.

"Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life."

Re: Nybörjare på punBB

Så här ser min kod ut idag för just navigationen:

//
// Generate the "navigator" that appears at the top of every page
//
function generate_navlinks()
{
    global $pun_config, $lang_common, $pun_user;

    // Index and Userlist should always be displayed
    $links[] = '<li id="navindex"><a href="index.php">'.$lang_common['Index'].'</a>';

    if ($pun_config['o_rules'] == '1')
        $links[] = '<li id="navrules"><a href="misc.php?action=rules">'.$lang_common['Rules'].'</a>';
        $links[] = '<li id="navuserlist"><a href="calendar.php">'.$lang_common['Calendar'].'</a>';

    if ($pun_user['is_guest'])
    {
        if ($pun_user['g_search'] == '1')
            $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';
           
        $links[] = '<li id="navregister"><a href="register.php">'.$lang_common['Register'].'</a>';
        $links[] = '<li id="navlogin"><a href="login.php">'.$lang_common['Login'].'</a>';

        $info = $lang_common['Not logged in'];
    }
    else
    {
    if ($pun_user['g_id'] > PUN_MOD)
        {
            if ($pun_user['g_search'] == '1')
                $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';
                $links[] = '<li id="navuserlist"><a href="userlist.php">'.$lang_common['User list'].'</a>';

            $links[] = '<li id="navprofile"><a href="profile.php?id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Profile'].'</a>';
            require(PUN_ROOT.'include/pms/functions_navlinks.php');
            $links[] = '<li id="navlogout"><a href="login.php?action=out&id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Logout'].'</a>';
        }
        else
        {
            $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';
            $links[] = '<li id="navprofile"><a href="profile.php?id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Profile'].'</a>';
            $links[] = '<li id="navadmin"><a href="admin_index.php">'.$lang_common['Admin'].'</a>';
            require(PUN_ROOT.'include/pms/functions_navlinks.php');
            $links[] = '<li id="navlogout"><a href="login.php?action=out&id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Logout'].'</a>';
        }
    }

    // Are there any additional navlinks we should insert into the array before imploding it?
    if ($pun_config['o_additional_navlinks'] != '')
    {
        if (preg_match_all('#([0-9]+)\s*=\s*(.*?)\n#s', $pun_config['o_additional_navlinks']."\n", $extra_links))
        {
            // Insert any additional links into the $links array (at the correct index)
            for ($i = 0; $i < count($extra_links[1]); ++$i)
                array_splice($links, $extra_links[1][$i], 0, array('<li id="navextra'.($i + 1).'">'.$extra_links[2][$i]));
        }
    }

    return '<ul>'."\n\t\t\t\t".implode($lang_common['Link separator'].'</li>'."\n\t\t\t\t", $links).'</li>'."\n\t\t\t".'</ul>';
}

Re: Nybörjare på punBB

Hmmm... om du inte vill att gästen skall kunna söka i forumet slår du bara av rättigheten för detta. Kan väl inte skada om gästen läser forum reglerna? Användarlistan kan man slå av sökning på för en viss användargrupp men tyvärr inte slå av visningen helt. Men kan man ju modda till som du gjort, eller modda Administrationsskriptet så att man kan styra det därifrån (vilket ju hade varit snyggast).

No electrons were harmed in the creation of this post.
However, many were excited and some may have enjoyed the experience.