1

Topic: Få raden till vänster smalare.

Raden här till vänster om denna text där det står användare, antal posts avatar osv.
Hur får man den smalare? Om man har forumet på en sida som är 800px bred och sen vill lägga in bilder blir bilderna välldigt små.

2 (edited by Limber 2006-04-13 10:24)

Re: Få raden till vänster smalare.

I base.css under /style/imports så hittar du

/****************************************************************/
/* 7. VIEWTOPIC SETUP */
/****************************************************************/

/* 7.1 This is the basic structure. */

Där under kan du ändra bredderna.

Aftonbörsens skapare. Var med och starta något roligt och stort du med!