Topic: CHMOD

Vilket nummer ska man ha på CHMOD på mapparna? Finns det någon säkerthetsrisk med att tex ha 777 på alla filer?

Re: CHMOD

Kör 755 på samtliga. Om ägaren inte är samma användare som kör webservern behöver du dock ge /img/avatars och /cache 777 så att apache kan skriva till dessa mappar.