1 (edited by helpme 2006-07-02 07:28)

Topic: Ny meny

Tänkte byta ut den vanliga menyn till en css drop-meny. Hur ska man göra detta rent tekniskt?
För er som inte vet så i main.tpl implementeras länkarna genom <pun_navlinks> från functions.php.
Någon som har gjort något liknande och vill/kan hjälpa?

Hur ska jag få in denna kod och ändå ha kvar if-satserna (om man är inloggad så kommer profil upp mm)

Så här ser menyn ut:

<div class="menu">

<ul>
<li><a class="hide" href="../menu/index.html">DEMOS</a>

<!--[if lte IE 6]>
<a href="../menu/index.html">DEMOS
<table><tr><td>
<![endif]-->

  <ul>
  <li><a href="../menu/zero_dollars.html" title="The zero dollar ads page">zero dollars</a></li>
  </ul>

<!--[if lte IE 6]>
</td></tr></table>
</a>
<![endif]-->

</li>

<li><a class="hide" href="../opacity/index.html">OPACITY</a>

<!--[if lte IE 6]>
<a href="../opacity/index.html">OPACITY
<table><tr><td>
<![endif]-->

  <ul>
  <li><a href="../opacity/colours.html" title="colour wheel">opaque colours</a></li>
  <li><a href="../opacity/picturemenu.html" title="a menu using opacity">opaque menu</a></li>
  </ul>

<!--[if lte IE 6]>
</td></tr></table>
</a>
<![endif]-->

</li>
</ul>

<!-- clear the floats if required -->
<div class="clear"> </div>

</div>

Hur får jag in menyn i detta?:

//
// Generate the "navigator" that appears at the top of every page
//
function generate_navlinks()
{
  global $pun_config, $lang_common, $pun_user;

  // Index and Userlist should always be displayed
  $links[] = '<li id="navindex"><a href="index.php">'.$lang_common['Index'].'</a>';
  $links[] = '<li id="navforum"><a href="forum.php">'.$lang_common['Forum'].'</a>';
  $links[] = '<li id="navuserlist"><a href="userlist.php">'.$lang_common['User list'].'</a>';

  if ($pun_config['o_rules'] == '1')
    $links[] = '<li id="navrules"><a href="misc.php?action=rules">'.$lang_common['Rules'].'</a>';

  if ($pun_user['is_guest'])
  {
    if ($pun_user['g_search'] == '1')
      $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';

    $links[] = '<li id="navregister"><a href="register.php">'.$lang_common['Register'].'</a>';
    $links[] = '<li id="navlogin"><a href="login.php">'.$lang_common['Login'].'</a>';

    $info = $lang_common['Not logged in'];
  }
  else
  {
    if ($pun_user['g_id'] > PUN_MOD)
    {
      if ($pun_user['g_search'] == '1')
        $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';

      $links[] = '<li id="navprofile"><a href="profile.php?id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Profile'].'</a>';
      $links[] = '<li id="navlogout"><a href="login.php?action=out&id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Logout'].'</a>';
    }
    else
    {
      $links[] = '<li id="navsearch"><a href="search.php">'.$lang_common['Search'].'</a>';
      $links[] = '<li id="navprofile"><a href="profile.php?id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Profile'].'</a>';
      $links[] = '<li id="navadmin"><a href="admin_index.php">'.$lang_common['Admin'].'</a>';
      $links[] = '<li id="navlogout"><a href="login.php?action=out&id='.$pun_user['id'].'">'.$lang_common['Logout'].'</a>';
    }
  }

  // Are there any additional navlinks we should insert into the array before imploding it?
  if ($pun_config['o_additional_navlinks'] != '')
  {
    if (preg_match_all('#([0-9]+)\s*=\s*(.*?)\n#s', $pun_config['o_additional_navlinks']."\n", $extra_links))
    {
      // Insert any additional links into the $links array (at the correct index)
      for ($i = 0; $i < count($extra_links[1]); ++$i)
        array_splice($links, $extra_links[1][$i], 0, array('<li id="navextra'.($i + 1).'">'.$extra_links[2][$i]));
    }
  }

  return '<ul>'."\n\t\t\t\t".implode($lang_common['Link separator'].'</li>'."\n\t\t\t\t", $links).'</li>'."\n\t\t\t".'</ul>';

}